Broodfokpuppy’s en probleemgedrag

BroodfokpuppyBroodfokpuppy’s, welke gevolgen kan deze slechte start hebben op het leven van deze honden?

Hebben eigenaren van broodfokpuppy’s vaker te maken met gedragsproblemen bij hun hond dan eigenaren van puppy’s die afkomstig zijn van een goede fokker?

De broodfokindustrie, er is al veel over gezegd en geschreven. De vaak erbarmelijke omstandigheden waar de moederhonden in leven en de puppy’s hun eerste weken doorbrengen, zorgen voor grote zorgen over het welzijn van deze honden. Dit artikel gaat niet in op deze omstandigheden, maar gaat over de gevolgen die het geboren worden in dit soort omstandigheden heeft op het leven van de puppy’s.

Er zijn verschillende factoren die de ontwikkeling van de pup naar volwassen hond beïnvloeden. Hieronder worden een aantal van deze factoren besproken.

Invloed tijdens de dracht

Een moederhond die tijdens de dracht veel stress ervaart, kan dit overbrengen op haar pups. Een studie uit 1998 (Braadstad et al) heeft reeds aangetoond dat de hormonen die vrijkomen door stress bij de moederhond, grote invloed hebben op de ontwikkeling van de ongeboren pups. Pups die in de baarmoeder reeds zijn blootgesteld aan hoge stresslevels, blijken in hun latere leven vaak reactiever te zijn. Moederhonden in de broodfokindustrie ervaren in het algemeen meer stress dan moederhonden die liefdevol verzorgd worden in huiselijke kring.

Nestje puppy's

Invloed tijdens de periode bij de moederhond

Pups die hun eerste weken bij de moederhond in de broodfokindustrie doorbrengen, worden ook tijdens deze eerste periode blootgesteld aan de stress van de moederhond. Een moederhond die in erbarmelijke omstandigheden verkeert, kan mogelijk minder goede moederlijke zorg bieden dan een moederhond die zich prettig en comfortabel voelt. Uit onderzoek is gebleken dat pups die opgroeien bij een moederhond die goede zorg biedt in het algemeen sociaal vaardiger worden, meer weerbaar en minder snel agressie inzetten dan pups die verzorgd worden door een moederhond die minder goede zorg kan bieden. (Scott en fuller, 1965; Serpell en Jagoe, 1995). Bovendien geeft een angstige moederhond als het ware het verkeerde voorbeeld, ze laat de pups zien dat je angstig moet zijn van bijvoorbeeld mensen of menselijke handelingen.

Thomas
DogTravel - Specialist in avontuurlijk reizen met je hond

Invloed door handelen van de fokker

Wanneer de eerste ervaringen van de pups met menselijk handelen liefdevol en zachtaardig zijn hebben de pups grotere kans om zich comfortabel te voelen in de aanwezigheid van mensen, dan wanneer de eerste ervaringen snel en ondoordacht zijn, en alleen maar gericht zijn op functionaliteit. Ook wanneer tijdens de eerste weken bij de fokker alle menselijk contact ontbreekt, hebben de pups in hun latere leven meer moeite een vertrouwensband aan te gaan met mensen. (Scott en Fuller, 1965; Freedman, 1961), omdat ze dat nog helemaal niet gewend zijn. Juist in de cruciale socialisatiefase bij een pup, die begint vanaf dat de pup drie weken oud is, is het belangrijk dat een pup goede ervaringen met onder andere mensen op kan doen.

Puppy

Foto: het is belangrijk dat een pup al vroeg kennis maakt met verschillende mensen en ook buiten de wereld kan verkennen.

Slechte hygiënische omstandigheden bij de broodfokker

Vaak worden de honden bij broodfokkers gehouden in kleine, vieze hokken. Soms krijgt de moederhond onvoldoende eten en ontbreekt het aan de juiste hygiëne om ziektes buiten de deur te houden. Door deze omstandigheden kan niet alleen de moederhond mogelijk minder goed zorgen voor haar pups, de pups zelf komen vaak ook bij hun nieuwe eigenaren met al ziekten onder de leden. Naast de gevolgen die dit kan hebben voor hun lichamelijke ontwikkeling, kan dit ook invloed hebben op hun geestelijke ontwikkeling. Pups die op jonge leeftijd al allerlei, voor hen beangstigende, medische behandelingen moeten ondergaan kunnen hun vertrouwen in de dierenarts, onbekende mensen of mensen in het algemeen eerder verliezen. Bovendien kunnen de vieze omstandigheden ertoe leiden dat broodfokpups meer moeite hebben om zindelijk te worden. De eerste periode leefden ze als het ware in de ontlasting en urine, en hebben ze niet geleerd dit op een andere plaats te doen dan waar ze moesten verblijven, simpelweg omdat er geen andere ruimte was.

Jacqueline: “Mijn pup Roosje (Keeshondje x Chihuahua) weigert haar behoefte in de tuin te doen, zodra ik haar op het gras zet, bevriest ze en staat ze te trillen van angst. Ze plast en poept alleen maar binnen, ook in haar bench.”

Te vroege scheiding van de moederhond

Pups die te vroeg gescheiden worden van hun moeder kunnen meer moeite hebben om in hun latere leven hechte relaties te vormen. De hechtingsstijlen die kunnen worden onderscheiden bij mensen volgens de Amerikaanse psycholoog Mary Ainsworth (veilige hechting en verschillende vormen van onveilige hechting) kunnen ook bij honden worden onderkend. Het voert te ver om hier in dit artikel dieper op in te gaan, maar je kunt je voorstellen dat pups die te vroeg bij de moederhond worden weggehaald, hiervan hinder kunnen ondervinden bij het aangaan van een vertrouwensband met een andere hond of mens. Hun vertrouwen is namelijk al helemaal in het begin van hun leven beschadigd. Te vroege scheiding kan problemen zoals verlatingsangst in de hand werken. Omdat pups die te vroeg bij hun moederhond weggehaald worden, te afhankelijk kunnen worden van hun ‘redder’. Of omdat ze gewoon angstig zijn om weer achtergelaten te worden.

Gevolgen door het transport

Broodfokpups worden vaak in slechte omstandigheden vervoerd van de broodfokker naar de handelaar. Vervoer in rammelende kooien, te dicht op elkaar, kan veel stress veroorzaken waardoor deze honden bijvoorbeeld angst ontwikkelen om opgesloten te worden, of met de auto te reizen.

Gevolgen op langere termijn

Je kunt je voorstellen dat broodfokpups ook op latere leeftijd hinder ondervinden van hun moeilijke start.

Pups uit de broodfokindustrie beginnen vaak al met een achterstand aan hun leven bij hun nieuwe eigenaren. Problemen die gemiddeld genomen vaker voorkomen bij broodfokpups dan bij pups die bij goede fokkers geboren worden zijn:

 • Verlatingsangst en hechtingsproblemen.
 • Zindelijkheidsproblemen.
 • Reactiviteit/hyperactiviteit.
 • Angsten. Hieronder wordt op dit punt nader ingegaan.
 • Agressieproblemen. Bijvoorbeeld angstagressie die het gevolg is van de angsten genoemd bij het vorige punt.

Angsten

Pups uit de broodfokindustrie missen in de eerste cruciale periode vaak een belangrijk stuk in hun socialisatie. Pups die bijvoorbeeld gehouden worden in een schuur en hun hok niet uitkomen totdat ze op transport gezet worden, hebben helemaal nog geen ervaringen opgedaan met zaken die zich buiten hun hok kunnen voordoen. Je kunt hierbij aan van alles en nog wat denken. Als eerste natuurlijk menselijk contact, maar ook geluiden (huiselijke geluiden, verkeer, andere dieren, enzovoorts) en andere zintuigelijke gevoelens (verschillende ondergronden om op te lopen, weersomstandigheden, geuren, enzovoorts).

Els: “Ik heb sinds kort een puppy uit Rusland. Ze is enorm bang als we naar buiten gaan, ze raakt al in paniek zodra ik de voordeur open doe. Ook reageert ze angstig op geluiden zoals bijvoorbeeld van de stofzuiger, de deurbel of als iemand plotseling binnen komt. Dan duikt ze meteen weg.”

Een goede socialisatie begint al bij de fokker en pups die hiervan tijdens de eerste cruciale fase niets hebben meegekregen lopen een achterstand op. Wanneer de eerste ervaringen met mensen dan ook negatief zijn (hardhandig in een box gedaan om op transport gezet te worden bijvoorbeeld), kun je je voorstellen dat deze pups met een grote achterstand bij hun nieuwe eigenaar terecht komen.

Hondje op het gras

Is dit omkeerbaar?

Liefdevolle zorg en bewust omgaan met pups uit de broodfokindustrie kan voor pups helpend zijn om zich te redden in de mensenmaatschappij. Toch blijft het soms lastig voor dit soort honden en ondervinden zij ook op latere leeftijd nog de gevolgen van hun slechte start.

Afhankelijk van de stressgevoeligheid van de pup (onder andere ontstaan tijdens de periode in de baarmoeder), de grote van de achterstand, de mate van het opdoen van negatieve ervaringen in die periode en de kennis die de nieuwe hondeneigenaar heeft over hoe om te gaan met dit soort pups, blijven er gevolgen zichtbaar gedurende het hele verdere leven van de pup.

Voor mensen die (per ongeluk) een pup van een broodfokker hebben aangeschaft is het raadzaam zich te laten begeleiden door een geschoolde hondentrainer of gedragstherapeut om de achterstand van de pup zo goed mogelijk weg te werken en ook op andere manieren (aanpassingen in het dagelijks leven) ervoor te zorgen dat het leven van deze pups zo aangenaam mogelijk kan worden.

Bronnen

 • Braadstad, 1998, Effects of prenatal stress.
 • McMillan et al, 2013, Difference in behavioral characteristics.
 • Scott en fuller, 1965, Genetics en social behavior of the dog.
 • Serpell en Jagoe, 1995, early experience en the development of behavior.
 • Freedman, 1961, Critical period in the social development.
 • Mary Ainsworth (1913-1999).
 • Tiffany Howell, Puppy parties en beyond, 1995.
 • Rebecca Gray, 2016, puppymills.
Thomas
Thomas

Credits

Dit artikel is geschreven door Sylvia Aerts, gediplomeerd gedragsdeskundige bij Online hondenschool Wel Fair.

Reacties

Zie je hieronder geen reacties? Lees hier dan hoe je reacties eenvoudig kunt activeren.

Doggo.nl

Doggo maakt gebruik van cookies voor het analyseren van onze bezoekers, social media en het tonen van advertenties. meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close