Hond en cultuur

Migranten en honden in de westerse samenleving

In de westerse wereld zijn honden een essentieel onderdeel van de samenleving. Honden worden gezien als gezelschap, als familielid en als vriend. In niet westerse culturen heeft men vaak heel andere relaties met honden.

Bij deze culturen worden honden gebruikt als:

  • waak- en verdedigingsdier,
  • jachthond,
  • voedsel,
  • of het zijn gewoon zwerfdieren waar men last van heeft.

Zwerfhond in MarokkoAfrikaans meisje met hondStraathond in India

Angst voor honden

Gevolg van deze andere verhouding is dat men honden in deze culturen vaak als onrein, gevaarlijk of onbetrouwbaar ziet. Wanneer migranten in het nieuwe thuisland aankomen worden zij geconfronteerd met een wereld vol honden. Vooral voor degenen die angst hebben voor honden is dit een belastende situatie. Zij ervaren de situatie in het nieuwe land dan ook vaak als onveilig. Volgens psycholoog Maslow is gevoel van veiligheid een essentiële levensbehoefte die direct komt na andere behoeften zoals eten, drinken, zuurstof, activiteit en slaap.

Mensen met angst voor honden ervaren deze angst vaak als een angst voor een directe bedreiging. Het lichaam maakt dan stresshormonen aan die het angstgevoel bepalen. Die hormonen veroorzaken hartkloppingen, darmkrampen, een verhoogde bloeddruk, transpiratie en een versnelde ademhaling. Kortom een hele onplezierige ervaring vooral wanneer de bron voor deze angstgevoelens overal aanwezig is.

Het overwinnen van angst

Vaak is de angst voor honden gebaseerd op onvoldoende of verkeerde kennis over honden. Door verkeerd te reageren op honden lokken ze juist het gedrag op van honden waar ze bang voor zijn wat de situatie weer verergerd. Met de juiste informatie kan een groot deel van de angst weg worden genomen. Daarnaast moet worden geleerd hoe men wel of niet op honden moet reageren.

Educatieprogramma

Dog research doet een onderzoek naar welke gevoelens honden oproepen en welke ideeën de verschillende culturen hebben over deze dieren. Op basis van deze resultaten wordt een educatieprogramma ontwikkeld wat in gaat op de ideeën over honden en de achtergronden van bepaalde angstgevoelens of gevoelens van afkeer. De deelnemers wordt geleerd hoe honden denken en handelen en waarom zij reageren zoals ze reageren. Daarnaast wordt met praktijkoefeningen aan de deelnemers geleerd hoe zij in de omgang met honden de leiding kunnen nemen en de situatie kunnen controleren en bepalen.

DogTravel - Specialist in avontuurlijk reizen met je hond
DogTravel - Specialist in avontuurlijk reizen met je hond

De hond als bruggenbouwer

Naast het helpen van mensen met hun angstgevoelens en gevoelens van onveiligheid heeft het aanpakken van deze cultureel gerelateerde problematiek nog een andere kant. In een wereld waar migratie en het naast elkaar leven van culturen een steeds grotere rol gaat spelen is re-integratie en het leren kennen van elkaar een essentieel onderdeel. Hier gaat nogal eens wat mis. Bestond er vroeger een kloof tussen de kapitalistische en de communistische wereld momenteel is deze scheiding vooral te vinden tussen westerse culturen en islamitische (moslim) culturen.

Door ander culturen actief te betrekken bij een belangrijk westers cultuurverschijnsel als de hond en te luisteren naar elkaars angsten en gevoelens rond dit wezen ontstaat er een werkelijk kennen van elkaar. Dit benadrukt de menselijke overeenkomsten in plaats van de culturele verschillen en is een welkom alternatief in de manieren waarop er vandaag de dag met cultuurverschillen wordt omgaan. Re-integratie heeft pas kans van slagen wanneer de verschillende groepen elkaar begrijpen en met elkaar in gesprek zijn. Hierbij kan de hond als bruggenbouwer, go-between en bemiddelaar worden ingezet.

In de media

Communiceren met je hond
Communiceren met je hond

Informatieve links

Reacties

Zie je hieronder geen reacties? Lees hier dan hoe je reacties eenvoudig kunt activeren.

Doggo.nl

Doggo maakt gebruik van cookies voor het analyseren van onze bezoekers, social media en het tonen van advertenties. meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close