Hondenspecialist

Hondenspecialist

Opleiding Hondengedragstherapeut en Puppycoach

Deze opleiding is een initiatief van Hondenspecialist Arnoud Busscher. Deze gediplomeerde gedragstherapeut heeft al meer dan 30 jaar ervaring met het analyseren en oplossen van gedragsproblemen bij honden. Daarnaast houdt hij zich ook bezig met het begeleiden van puppybezitters om er zo voor te zorgen dat zij een goede start maken met de hond en probleemgedrag kunnen voorkomen. Arnoud werkt momenteel samen met circa 120 dierenartspraktijken die naar hem doorverwijzen en heeft wereldwijd een netwerk opgebouwd van hondengedragstherapeuten om ervaringen en kennis te delen.

Kenmerkend voor deze opleiding

De opleiding tot Hondenspecialist bevat naast de opleiding tot kynologisch therapeut (hondengedragstherapeut) tevens een basisopleiding tot puppycoach.

De opleiding tot Hondenspecialist staat geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en voldoet aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Hierdoor is de opleiding vrij van een btw-heffing. Hondenspecialist VOF, die de opleiding tot Hondenspecialist verzorgd, is bovendien een UWV erkend opleidingsbedrijf. Dat houdt in dat zij één van de opleidingsinstituten in Nederland zijn die scholingen mogen verzorgen om mensen te helpen bij hun terugkeer in het arbeidsproces.

Na afronding van de opleiding kan men lid worden van de Nederlandse vereniging van Hondenspecialisten.

Inhoud opleiding

De opleiding tot Hondenspecialist is op HBO niveau en is opgebouwd uit 8 modules. De opleiding bestaat uit 10 theoriedagen en een praktijkgedeelte van ongeveer 15 dagen. Een vooropleiding is niet noodzakelijk. Voor enkele modules bestaat er wel een verplichte volgorde. De opleiding wordt in 1 jaar afgerond. Theorielessen worden in kleine groepen gegeven (max. 12 deelnemers) en stagebegeleiding is individueel.

Opleiding Hondengedragstherapeut
Lesniveau HBO
Benodigde opleiding / kennis n.v.t.
Aantal modules 8
Aantal lesdagen per module Variërend van 1-10
Locatie lesdagen Almere
Thuisstudie per module 20 – 25 uur
Stage Ja, bij module 7
Prijs per module € 325 tot € 1490
Erkenning NVGH Nee
Erkenning NVvH (Nederlandse Vereniging van Hondenspecialisten) Ja

Veelgestelde vragen

Wat maakt dat de opleiding op HBO-niveau is?

Gedurende de opleiding komen er nogal wat definities en termen voorbij die geleerd en op de correcte wijze toegepast en benoemd moeten worden. Daarnaast is het van belang dat men in staat is om na het afnemen van een interview, de juiste analyse/diagnose moet kunnen maken/stellen van het probleemgedrag. Het samenstellen van een doelgerichte therapie dient te gebeuren aan de hand van de geleerde theorie en de opgedane kennis tijdens de praktijkperiode. Uit een enquête onder de cursisten van het afgelopen seizoen komt duidelijk naar voren dat het merendeel het als een opleiding op HBO niveau heeft ervaren.

Welke opleiding heeft Arnoud Busscher zelf gevolgd en hoe blijft hij op de hoogte van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen?

Arnoud Busscher heeft o.a. de opleiding Probleemgedrag bij honden & gedragsbegeleiding bij honden bij het Van Hall instituut / Dogvision gevolgd. Het C.V. van Arnoud Busscher is te vinden op zijn website
Arnoud bezoekt jaarlijks congressen/ seminars in de Verenigde staten om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van probleem(gedrag) en trainingsmethoden.

Welke therapieën worden er tijdens deze opleiding besproken en geadviseerd?

In deze opleiding behandelt Arnoud Busscher bestaande en zelf ontwikkelde therapieën waarvan de effectiviteit is gebleken. Centraal staat dat de eigenaar van de hond altijd met behulp van een therapie de gelegenheid dient te krijgen om het gewenste gedrag van de hond te bekrachtigen. Er zullen uitsluitend diervriendelijke trainingsmethodes worden besproken.

Wordt er tijdens de opleiding ook aandacht besteed aan de werkwijze van Cesar Milan?

Jazeker. De aanpak van de Dogwhisperer zal tijdens de opleiding zeer kritisch worden bekeken. De dominantietheorie die door Cesar Milan wordt gepredikt is achterhaald en niet meer van deze tijd. Er zal gedurende deze opleiding worden aangetoond dat deze manier van ‘trainen’ veel stress en angst bij honden veroorzaakt en om deze reden wordt afgekeurd.

Is het mogelijk om halverwege de lopende opleiding in te stromen?

Nee, dat is helaas niet mogelijk. Er is een verplichte volgorde van de te volgen modules. Je vindt deze volgorde van modules op de website van de opleiding; www.opleidinghondengedragstherapeut.nl
Het is ook niet mogelijk om afzonderlijke modules te volgen.

Uit hoeveel cursisten bestaat de groep?

Per seizoen kunnen maximaal 12 cursisten zich inschrijven en aan de opleiding deelnemen.

Ik heb nog wat meer vragen over de opleiding. Kan ik deze stellen?

Jazeker, dat kan via email opleiding@hondenspecialist.nl of via 036 2070171 / 06 24709118.

Er is regelmatig een informatiebijeenkomst over de opleiding. Je kunt je hier gratis voor inschrijven via de website.

Doggo.nl

Doggo maakt gebruik van cookies voor het analyseren van onze bezoekers, social media en het tonen van advertenties. meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close