Wat als je hond zich agressief gedraagt naar jou als eigenaar?

Agressie naar eigenaarGromt jouw hond naar jou en wil hij zelfs bijten?

Je leeft samen met je hond, dus deze relatie is bij voorkeur natuurlijk prettig en vredig. Helaas is dat niet altijd het geval. Sterker nog: het is een onderwerp waar ik veel vragen over krijg. Tijd voor wat meer informatie dus.

Wat is agressief gedrag?

Laten we beginnen met wat dit gedrag inhoudt. Ik merk vaak dat eigenaren moeite hebben met het woord ‘agressie’. Want het is niet leuk als je hond agressief is. Toch noemen we bepaald gedrag agressie. Gedrag dat te maken heeft met een defensief doel. Daarbij hoort ook gedrag als blaffen waarbij de tanden duidelijk zichtbaar zijn, grommen, happen in de lucht etc.

Dit betekent niet dat je hond alleen maar agressief is en dus niet leuk en gevaarlijk. Het betekent wel dat je hond agressief gedrag inzet in bepaalde situaties waar hij zijn persoonlijk ruimte wil waarborgen.

Waarom vertoont je hond agressief gedrag?

Zoals hierboven al kort aangestipt: je hond heeft met dit gedrag een doel, namelijk: jou op afstand houden. Dit doet hij niet zomaar. Redenen kunnen bijv. zijn:

  • Angst
  • Pijn
  • Onwil
  • Wantrouwen

Hieronder meer over deze redenen van agressief gedrag.

Grommen naar jou als eigenaar

DogTravel - Specialist in avontuurlijk reizen met je hond
Thomas

Angst

Als je hond agressief gedrag vertoont vanuit angst, dan kan dit bijvoorbeeld angst zijn om iets te verliezen, zoals in het geval van bezitsagressie. Honden kunnen ook agressief gedrag vertonen wanneer je vertrekt en de hond niet graag alleen thuis achterblijft. Agressie vanuit angst kan ontstaan als je hond slechte ervaringen opgedaan heeft in het verleden waarbij hij ervaren heeft dat iemand over zijn grenzen is gegaan.

Pijn

Heeft je hond zere oren, dan is het logisch dat hij daar niet graag geaaid wordt. Echter, pijn is niet altijd duidelijk. Als je hond (chronische) pijn heeft, kan hij prikkelbaar zijn en daardoor een erg kort lontje hebben. Angst kan ook een relatie hebben met pijn. Een hond leert in situaties snel verbanden leggen. Na verloop van tijd speelt dus ook een voorspellend vermogen mee.

Onwil

Denk bij onwil bijvoorbeeld aan: je hond ligt lekker op de bank. Jij wil hem eraf halen en je hond bijt. Hij wil niet van de bank. Dit kan ook in andere gevallen plaatsvinden, bijvoorbeeld als je je hond probeert te forceren iets te doen waar hij geen zin in heeft. Bij veel hondeneigenaren ontstaat in dergelijke gevallen het gevoel dat deze situaties te maken hebben met dominantie en beter de baas zijn over je hond. Maar vaak zijn er geen duidelijke regels voor de hond en soms speelt er ook een vorm van wantrouwen mee.

Wantrouwen

Als jouw hond niet weet wat hem te wachten staat, kan hij wantrouwend tegenover jouw daden staan. “Wat ben je van plan?”. Vertrouwen is een heel groot goed in elke relatie. Ook in de relatie met je hond. Vertrouwen is iets dat van beide kanten moet komen in een relatie. Het opbouwen van vertrouwen kost tijd. Jouw hond moet begrijpen dat jouw intenties goed zijn en dat je rekening houdt met hem. Het is daarvoor belangrijk dat je de communicatie van je hond goed leert begrijpen.

StressladderIs het erg als je hond alleen maar gromt?

Grommen wordt niet altijd serieus genomen, de hond heeft immers nog nooit echt gebeten. Neem grommen wel serieus. Voordat een hond gromt, zijn er vaak al subtiele signalen aan vooraf gegaan waarbij aan de hond te zien was dat hij zich niet prettig voelde. Leer deze signalen herkennen.

Wanneer je hond agressie inzet om situaties voor zichzelf op te lossen, is dat voor de hond vaak erg succesvol. Met als gevolg dat de hond zichzelf leert om vaker agressie te vertonen en soms ook om steeds een stapje verder te gaan als hem dat succes oplevert.

Feit dat een hond nog niet heeft gebeten wil niet zeggen dat hij dat op den duur niet alsnog zal kunnen doen. Grommen gaat vooraf aan bijten als je kijkt naar de opbouw van agressief gedrag, dus zorg er bij voorkeur voor dat het niet zover komt en ga aan de slag met het grommen voordat het gedrag over kan gaan in bijten.

Des te meer je hond gewend is om agressie in te zetten, des te moeilijker wordt het om dit gedrag te veranderen. Maar het kan wel!

Hoe los je agressie die gericht is op jou, op?

Om op de juiste manier te reageren op het gedrag van je hond, is het belangrijk dat je:

  • Subtiele signalen van ongemak leert herkennen
  • Communicatie van je hond begrijpt
  • Manieren leert om op de juiste wijze om te gaan met weerstand
  • Oefent om meer vertrouwen op te bouwen

Vertrouwen opbouwen kost tijd, zeker wanneer het vertrouwen van jouw hond al eerder is beschaamd. Leer je hond dat je hem begrijpt en dat je te vertrouwen bent.

DogTravel - Specialist in avontuurlijk reizen met je hond
Thomas

HondentaakCredits

Geschreven door kynologisch gedragstherapeut Judith Fick van Hondentaak.nl

Een cursus volgen om te werken aan agressie van je hond gericht op jou? Kijk hier voor meer informatie over de cursus Agressie naar eigenaar.

Reacties

Zie je hieronder geen reacties? Lees hier dan hoe je reacties eenvoudig kunt activeren.

Doggo.nl

Doggo maakt gebruik van cookies voor het analyseren van onze bezoekers, social media en het tonen van advertenties. meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close