Alarmnummer voor dieren: 144

144 Red een dierWelk nummer moet je écht onthouden?

Waren er niet meer nummers voor het melden van o.a. dierenmishandeling? Dat klopt! Dat was erg verwarrend en mensen konden de nummers niet onthouden. Alleen de Dierenambulance hanteert nog een eigen landelijk nummer (0900 0245), maar om het makkelijk te maken is er maar één nummer wat je écht toe doet en dat is:

144 van Meldpunt 144 red een dier

Welk dierenleed kun je melden bij 144?

Verwaarlozing

Verwaarlozing is te herkennen aan een gebrek aan beschutting, eten, water, hygiëne en/of medische verzorgng. Verwaarloosde dieren zien er vaak mager en onverzorgd uit.

Mishandeling

Ben je getuige van dierenmishandeling of vermoed je dat een dier mishandeld wordt? Bel dan 144, de dierenpolitie zal dan ingeschakeld worden. Er zal vervolgens ook onderzoek gedaan worden naar de mishandeling en zal men proberen de dader(s) te traceren.

Hoe je mishandeling kunt herkennen en welke vormen van mishandeling er allemaal zijn, lees je in dit artikel over huiselijk geweld en dierenmishandeling.

Verwondingen

Indien je zelf niet in staat bent om een verwond dier naar een dierenarts of dierenopvang te brengen, dan zal een dierenambulance ingeschakeld worden. Indien een gewond dier agressief gedrag vertoont (uit angst) kan dit gevaarlijk zijn voor de hulpverlener of voor jou. In zulke gevallen wordt ook de dierenpolitie ingeschakeld.

Dieren in acute nood

Bij acute nood kun je denken aan een koe in de sloot die er niet zelf uit kan komen, een hond die door het ijs is gezakt of een wild dier wat klem zit. Dergelijke situaties kunnen levensbedreigend zijn en zijn dus acuut. Afhankelijk van de situatie kan ook de brandweer ingeschakeld worden om hulp te verlenen.

Ook voor wilde dieren?

Ja, ook voor wilde dieren in nood kun je bellen. Een hert wat vast zit in een hek of een vogel met een lamme vleugel worden dus ook geholpen.

Connectiemethode
Connectiemethode

Ook voor landbouwdieren?

Ja. Bij verwaarlozing van landbouwdieren zoals paarden, koeien en schapen komt de nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit in actie. Maar ook wanneer een landbouwdier in nood is, zal een hulpdienst ingeschakeld worden.

Hulpverlenende partners van 144

Als je naar 144 belt, komt jouw telefoontje binnen bij de meldkamer van de politie. Een speciaal opgeleide medewerker van de politie zal na het horen van jouw melding de juiste hulpverlenende partner inschakelen. De volgende organisaties werken samen om de meldingen die bij 144 binnenkomen effectief af te handelen.

Dierenpolitie

De speciaal opgeleide dierenpolitie wordt ingezet wanneer er een melding komt van een mogelijk strafbaar feit m.b.t. een dier in nood.

nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit (nVWA)

nVWA zorgt voor de naleving van wetten en regels als het gaat om gezondheid, welzijn en vervoer van landbouwdieren als koeien, varkens, schapen en kippen.

Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID)

De LID neemt die meldingen voor zijn rekening die gaan over gezelschapsdieren en in kleine aantallen gehouden hobbyvee zoals paarden, pony’s, ezels, kippen of ander pluimvee.

Dierenbescherming

De Dierenbescherming zorgt voor opvang en vervoer van dieren.

Dierenambulance

De dierenambulance is opgericht op 1 oktober 1988 met als doel eerste hulp te verlenen aan gewonde en zieke dieren en het vervoeren van zieke of gewonde dieren naar de dichtstbijzijnde dierenarts of kliniek.

Bij geen gehoor

144 is ALTIJD bereikbaar. Mocht 144 om technische redenen niet bereikbaar zijn, bel dan het politienummer 0900 8844 of voor spoed 112.

In de media

Thomas
Connectiemethode

Informatieve links

Reacties

Zie je hieronder geen reacties? Lees hier dan hoe je reacties eenvoudig kunt activeren.

Doggo.nl

Doggo maakt gebruik van cookies voor het analyseren van onze bezoekers, social media en het tonen van advertenties. meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close