Seminar Daniel Mills

Daniel MillsOver Daniel Mills

Daniel Mills is een Engelse bioloog en Professor of Veterinary Behavioural Medicine aan de universiteit van Lincoln

Zijn onderzoek richt zich o.a. op emoties bij huisdieren en probleemgevend gedrag zoals bijvoorbeeld verlatingsangst bij honden. Andere onderzoeksgebieden zijn: cognitie, dierenwelzijn, diergedrag, hondengedrag, de relatie mens-dier, individuele verschillenden tussen dieren zoals temperament en rasspecifieke eigenschappen, perceptie, psychofarmaca en feromoontherapie.

Programma dag 1

De emotionele wereld van de hond en de kat en de relevantie hiervan voor gedragsproblemen

Er zijn verschillende manieren om naar probleemgedrag bij gezelschapsdieren te kijken. Vanuit medisch oogpunt betreft het vaak lichamelijke aandoeningen die te behandelen zijn. Vanuit biologisch perspectief wordt probleemgedrag gezien als gedrag wat voortkomt uit emotionele reacties en cognities die hun oorsprong in de normaliteit te hebben. In dat laatste geval is het van belang om een helder begrip te hebben van normale emotionele processen en wat die doen met het gedrag. Om hier goed inzicht in te krijgen is het essentieel te leren welke prikkels voor bepaalde emotionele reacties zorgen en welk effect dat heeft op het gedrag. Tijdens deze dag maken we kennis met een speciaal raamwerk wat is ontwikkeld op de Universiteit van Lincoln en wat kan worden toegepast bij verschillende diersoorten. Met dit raamwerk krijgen we meer inzicht in probleemgedrag en hoe we deze problemen op een meer wetenschappelijke wijze kunnen behandelen.

Programma dag 2

Recente ontwikkelingen in de beoordeling van de pijn bij gezelschapsdieren

De rol van bij probleemgedrag wordt vaak genoemd, maar tot voor kort waren er nog geen data om dat wetenschappelijk te kunnen onderbouwen. In deze sessie zullen goed gedocumenteerde cases aan bod komen, waarbij probleemgedrag speelt en waarbij indicaties zijn dat pijn een rol speelt. Daarnaast zal Daniel Mills ook resultaten van recente studies aan de Universiteit van Lincoln met ons delen om zo nog meer inzicht te geven in dit onderwerp. De sessie zal ook praktische adviezen en tips uit de praktijk bevatten, zodat klinisch gedragstherapeuten bij vermoeden van pijn juist kunnen handelen aangezien het werken op verwijzing van een dierenarts alleen niet voldoende is om het welzijn van de dieren te beschermen. Het is ook belangrijk om te herkennen wanneer een dier geleerd heeft de pijn te verbergen, want ook al laat een dier niets (meer) zien, dat betekent niet automatisch dat het dier geen pijn meer heeft. In deze gevallen kan het probleemgedrag op de termijn gaan escaleren.

Klinisch gebruik van feromonen

Feromoontherapie omvat het gebruik van feromonen (chemische signalen) om de emotionele reactie en het gedrag van dieren te beïnvloeden en wint steeds meer terrein onder gedragsprofessionals. Feromoontherapie is een wetenschappelijk onderbouwde discipline, waarbij de relatie tussen chemische stoffen in de omgeving en de invloed die ze hebben op het gedrag van dieren centraal staat. Het is belangrijk hier een uitgebreide kennis over te beschikken om het te kunnen toepassen, het gaat verder dan de interactie tussen het dier met medicatie of voeding. Kennis en inzicht in de werking van feromonen is noodzakelijk om te herkennen welke van de beschikbare producten inderdaad feromonen zijn, maar ook om te begrijpen wat er speelt als het gewenste effect uitblijft. Tijdens deze sessie worden de basisprincipes van feromoontherapie uitgelegd en de toepassing ervan voor het behandelen van gedragsproblemen bij de hond en kat.

Mythes en veelvoorkomende misverstanden over gedrag;
rasverschillen en effecten van castratie op het gedrag van dieren

De interpretatie van gedrag bij gezelschapsdieren is nog altijd onderhevig aan veel misverstanden welke geen enkele wetenschappelijke basis hebben en zelfs wetenschappelijke bewijzen tegenspreken. Soms zijn deze overtuigingen zo hardnekkig dat de wetenschap moeite heeft gehoord te worden. Het bestuderen van gedrag is moeilijk en onderzoek kan soms leiden tot ogenschijnlijk tegenstrijdige resultaten. Hierdoor gaan mensen denken dat het allemaal subjectief is of een kwestie van persoonlijke voorkeur. In deze sessie zullen een aantal veelvoorkomende mythes en misverstanden behandeld worden die binnen deze categorie vallen. Wat zijn de valkuilen als we wetenschappelijke benadering van gedrag niet aannemen? De sessie wordt afgesloten met een open vraag en antwoord met betrekking tot deze misverstanden.

Wil je op de hoogte blijven van het programma, de locatie en accreditatie?
Meld je dan aan voor de speciale seminar mailinglist

Kosten deelname

Deelname beide dagen: € 220,00 excl. btw.
Koffie, thee en lunch zijn inbegrepen in de prijs.

Aanmelden

Gegevens (velden met een * zijn verplicht)

  • Indien meerdere personen aangemeld worden graag hier de namen van de andere deelnemers invullen.
  • Alleen van toepassing voor deelnemers uit het buitenland.